ul. Konopnickiej 6
00-491 Warszawa

kontakt@instytutsamorzadowy.com